1 ?

Voetzorg bij diabetes

Suikerziekte en voetzorg?
Er is diabetes bij u vastgesteld. De voeten van patiënten met diabetes kunnen bijzonder kwetsbaar zijn door een combinatie van neuropathie ( beschadigde zenuwen), perifeer vaatlijden en/of stijfheid van de voetgewrichten. Regelmatig  voetonderzoek,  gecombineerd met gerichte voorlichting, zelfzorgcontrole en verzorging kunnen ernstige voetproblemen voorkomen.
Tijdens het jaarlijkse onderzoek bij de praktijkondersteuner van de huisarts of de podotherapeut wordt het risico op een wond ingeschat. Hierbij wordt uw sims (0,1, 2 of 3) geclassificeerd. Daarnaast wordt uw zorgprofiel ( 1,2,3 of 4) vastgesteld; dit is een pakket aan ondersteuning, zorg en behandelingen die u nodig heeft om wondjes te voorkomen.


sims 0: geen risico op voetwonden : u kunt uw voeten preventief laten behandelen bij medisch pedicure Pondes.
sims 1: matig risico op voetwonden: Bij een sims 1 of hoger wordt een behandelplan opgesteld. Er vindt bepaling van het zorgprofiel (ZP 1) plaats. U kunt uw voeten laten behandelen bij medisch pedicure Pondes.
sims 2 of hoger: hoog risico op voetwonden: De huisarts/praktijkondersteuner verwijst u door naar de podotherapeut. Hij/zij stelt uw behandelplan op, op basis van het zorgprofiel
( ZP 2,3 of 4) en is eindverantwoordelijk voor uw traject. Uw voeten mogen worden behandeld door medisch pedicure Pondes (op contractbasis) onder verantwoordelijkheid van de podotherapeut.

Waaruit bestaat uw behandeling?
Binnen de voetgezondheidszorg werkt medisch pedicure Pondes samen met  verschillende zorgverleners in het voorkomen van uw voetproblemen: de praktijkondersteuner van de huisarts, de podotherapeut, de internist, de wondpoli.
Wanneer uw voetproblemen in kaart zijn gebracht, wordt uw zorgprofiel bepaald. De podotherapeut stelt uw behandelplan in Zorgprofiel 2,3 en 4 op: hierin geeft ze aan welke medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft. Hierin werkt ze samen met medisch pedicure Pondes, die de afgesproken voetzorg (onder contract) uit mag voeren. Het volledige behandelplan bestaat uit onderzoek en diagnostiek, tussentijdse controles, schoen- , sok- en voetverzorgingsadvies, algemene voorlichting en educatie, medische noodzakelijke voetbehandeling door medisch pedicure Pondes en in specifieke gevallen door de podotherapeut, eventuele therapieën.
Zo ontvangt u continue voetzorg op maat die afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Medisch pedicure Pondes is op de hoogte van de jaarlijkse vernieuwde richtlijnen voor de “Diabetische voet”.

Vergoeding?
Behandeling vanuit het behandelplan wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer:
er risico( Sims 1 of hoger) is
er een ZP (zorgprofiel) is afgesproken door de podotherapeut
er een persoonlijk behandelplan is opgesteld
Het eigen Risico is NIET van toepassing op deze voetzorg.

 

arrow_upward