Algemene voorwaarden

 • Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de uiterlijke verzorgingsbranche. Medisch pedicure Pondes is aangesloten bij branche organisator PROVOET. Via deze organisatie zijn wij aangesloten bij de geschillen commissie; www.geschillencommissie.nl
 • Al uw verstrekte gegevens en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden overgedragen. A.V.G.proof.
 • Jaarlijks worden de prijzen opgehoogd op basis van het in- of deflatiecijfer over consumentenprijzen van het CBS van afgelopen  jaar. U wordt hierover niet ingelicht. De prijslijst is zichtbaar op deze site.
 • afmelden of verzetten afspraak: tot maximaal telefonisch 24 uur van te voren. Niet nagekomen afspraken worden  in rekening gebracht.
 • Betaling geschiedt middels pin transactie of contant. Er wordt een 1malige nota verstrekt voor uw zorgverzekeraar/ boekhouding.
 • Valt u onder de “Risicovoet”? Via de huisarts wordt u  doorverwezen naar de podotherapeut. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor medische voetzorg  via de basisverzekering . Medisch pedicure Pondes heeft contracten afgesloten met betrokken podotherapeuten. 
 • Medisch pedicure Pondes hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt deze inzien via “privacy policy” op deze website.
 • Cliënt dient relevante informatie, naast NAW gegevens , ten behoeve van de behandeling tijdig te melden aan medisch pedicure Pondes
 • u heeft 5 dagen garantie op uw behandeling. Binnen 7 dagen kunt u uw klacht opnieuw laten behandelen. Nadien geldend tarief.
 • Schade door productgebruik of een dienst van medisch pedicure Pondes: u dient de klacht binnen 14 dagen na ontstane klacht/schade in te dienen. Bij een mogelijk ontstaan conflict verwijzen we u door naar de geschillencommissie. Zij kunnen bemiddelen en helpen oplossen.
 • Medisch pedicure Pondes is aangesloten bij brancheorganisatie PROVOET
 • Medisch pedicure Pondes is ingeschreven in het  KRP; kwaliteitsregister voor pedicures
 • Medisch pedicure is in het bezit van de AGB-code.
 • KvK: 59526394