Medische 'specialistische' voetzorg

Uw voeten verdienen aandacht.
Onder medisch specialistische voetzorg valt de zogeheten “risicovoet”. Onder de  “risicovoet” valt  de  voetzorg voor cliënten bij wie  extra kwetsbare voeten ontstaan door het krijgen van een onderliggende ziekte (b.v.” Diabetes, Reuma, Parkinson, Dementie, COPD,  zenuw- of vaatproblemen, Kanker , Hersenlijden”, ect ), Ook iemand die niet meer voor zijn voeten kan zorgen door ouderdomsklachten, kan onder de “risicovoet” vallen.

Als client  bent u gebaat bij professionele maar ook specifieke voetzorg op maat. In samenwerking met andere zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten, wondpoli’s, orthopedisch schoenmakers, thuiszorgverpleegkundigen) wordt voor u gezamenlijk naar de beste oplossing gekeken.

Vergoeding
Vergoeding voor voetzorg binnen uw basisverzekering is mogelijk.  Dit gold al voor mensen met Diabetes, nu ook  per 2023 voor mensen met  ander onderliggend lijden ( als bv Reuma, Parkinson, vaatlijden, neuropathie, COPD, hersenletsel, kanker, ect.) Uw huisarts verwijst u naar een podotherapeut .De podotherapeut screent uw voeten,  bepaalt uw zorgpofiel.  Valt uw zorgprofiel onder deze basisverzekering dan besteedt zij uw voetzorg ( behandelingen) uit aan de gecontracteerde medisch pedicure. Medisch pedicure Pondes heeft deze contracten voor 2024 opnieuw getekend. Uw behandeling wordt door medisch pedicure Pondes volledig gedeclareerd.

Vergoeding via de aanvullende verzekering  is  soms mogelijk,  vraag uw verzekeraar naar uw polis.