Oncologische voetzorg

Voetzorg is essentieel tijdens kankerbehandelingen.

Verschillende therapieën, zoals chemotherapie, hormoontherapie en radiotherapie die worden gebruikt om kanker te behandelen, kunnen ook invloed hebben op de voeten, waaronder de huid en nagels. De huid kan dunner en droger worden, van kleur veranderen of uitslag krijgen. Ook blaren of kloven kunnen ontstaan. Nagels kunnen veranderen; ze kunnen losraken, afbrokkelen, dunner worden of soms een schimmelinfectie krijgen. Het gebruik van cytostatica kan leiden tot het hand-voetsyndroom, waarbij de huid van de handpalmen en voetzolen rood en pijnlijk wordt en blaren kunnen verschijnen. Neuropathische symptomen zoals gevoelloosheid of tintelingen in de vingertoppen en tenen kunnen ook een bijwerking zijn van de behandeling.

De behandeling

Medisch noodzakelijke voetzorg wordt aangeboden volgens een persoonlijk behandelplan, opgesteld in samenwerking met de oncoloog of oncologieverpleegkundige, met als doel de voeten in optimale conditie te brengen en te houden. Er wordt gebruikgemaakt van veilige apparatuur en huidproducten. Bij de diagnose kanker kan het slechte nieuws hard aankomen; tijdens de behandeling is er professionele en discrete aandacht voor de emoties die hierdoor kunnen ontstaan.

Risicoprofiel: deze bepaalt uw voetzorgpakket en vergoeding

U heeft een  Riscicoprofiel  (overige ziektebeelden)  nodig  voor het vaststellen van  uw voetzorgpakket. Hieraan wordt een Sims classificatie gekoppeld. Hoe hoger de classificatie hoe meer kans op het ontstaan van voetwondjes, hoe intensiever de voetzorg. U heeft altijd een verwijzing van de huisarts nodig om een profiel te verkrijgen. 

  •  in risicoprofiel 1 blijft u onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, specialist of praktijkondersteuner. Uw behandeling wordt soms nog vergoed door de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
  • in risicoprofiel 2,3 en 4 wordt u door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut . U komt dan in de Ketenzorg terecht, waarin de podotherapeut samenwerkt met de huisarts/praktijkondersteuner of specialist en medisch pedicure Pondes. Uw medisch noodzakelijke voetzorg wordt dan intensiever begeleid, de communicatielijnen zijn kort zodat zorg op maat direct geleverd kan worden. Medisch pedicure Pondes sluit jaarlijks contracten af met podotherapeuten. De podotherapeut stelt een behandelplan op  die door medisch pedicure Pondes wordt uitgevoerd. Deze medisch noodzakelijke voetzorg wordt volledig vergoed binnen de basisverzekering indien u aan de voorwaarden voldoet.

Scholing

Medisch pedicure Pondes staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures. Marian Pondes voldoet jaarlijks aan de eisen door middel van scholing en volgt trainingen om cliënten de nieuwste technieken te kunnen bieden.