Voetzorg bij Reuma

Voetzorg en reuma

Mensen met reumatische aandoeningen ervaren vaak voetproblemen. Deze kunnen bestaan uit pijnlijke, stijve, gezwollen en ontstoken gewrichten, evenals vergroeiingen of standsafwijkingen. Dit leidt tot veranderde drukverdeling, een dunnere en kwetsbare huid, en nagelveranderingen. Ongeschikte schoenen kunnen drukpunten veroorzaken, resulterend in blaren, wondjes en zelfs infecties. Het verzorgen van de voeten en het knippen van de nagels wordt bemoeilijkt door stijfheid in handen, schouders en heupen door de reumatische aandoening.

Uw voeten worden jaarlijks gecontroleerd  door een reuma-arts of reumaverpleegkundige. Medisch pedicure Pondes werkt samen met  zorgverleners zoals de reuma-arts, reumaverpleegkundige, praktijkondersteuner van de huisarts, orthopedisch schoenmaker, podotherapeut, orthopeed en revalidatiearts . Afhankelijk van uw klachten, stelt medisch pedicure Pondes een persoonlijk behandelplan op. De podoscoop wordt gebruikt om de stand van uw voeten en eventuele drukpunten te beoordelen. Klachten zoals eelt, likdoorns of nagelafwijkingen, vaak veroorzaakt door verkeerde drukverdeling, worden behandeld. Er wordt gebruikgemaakt van verbandmiddelen die de druk herverdelen. Medisch pedicure Pondes heeft 18 jaar ervaring opgedaan binnen de schoenindustrie en kan daardoor deskundig schoenadvies geven, wat stabiliteit kan bieden voor reumapatiënten. De samenwerking met andere zorgverleners zorgt voor korte communicatielijnen, waardoor u als klant verantwoord en comfortabel kunt blijven lopen.

Risicoprofiel: deze bepaalt uw voetzorgpakket en vergoeding

U heeft een een Riscicoprofiel nodig voor het vaststellen van  uw voetzorgpakket. Hieraan wordt een Sims classificatie gekoppeld. Hoe hoger de classificatie hoe meer kans op het ontstaan van voetwondjes, hoe intensiever de voetzorg. U heeft altijd een verwijzing van de huisarts nodig om een profiel te verkrijgen. 

  •  in risicoprofiel 1 blijft u onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, specialist of praktijkondersteuner. Uw behandeling wordt soms nog vergoed door de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
  • in risicoprofiel 2,3 en 4 wordt u door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut . U komt dan in de Ketenzorg terecht, waarin de podotherapeut samenwerkt met de huisarts/praktijkondersteuner of specialist en medisch pedicure Pondes. Uw medisch noodzakelijke voetzorg wordt dan intensiever begeleid, de communicatielijnen zijn kort zodat zorg op maat direct geleverd kan worden. Medisch pedicure Pondes sluit jaarlijks contracten af met podotherapeuten. De podotherapeut stelt een behandelplan op  die door medisch pedicure Pondes wordt uitgevoerd. Deze medisch noodzakelijke voetzorg wordt volledig vergoed binnen de basisverzekering indien u aan de voorwaarden voldoet.

 

Scholing

Medisch pedicure Pondes staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures. Marian Pondes voldoet jaarlijks aan de eisen door middel van scholing en volgt trainingen om cliënten de nieuwste technieken te kunnen bieden.