Voetzorg bij diabetes

Suikerziekte en voetzorg
Er is diabetes bij u vastgesteld. De voeten van patiënten met diabetes kunnen bijzonder kwetsbaar zijn door een combinatie van neuropathie ( beschadigde zenuwen), perifeer vaatlijden en/of stijfheid van de voetgewrichten. Regelmatig  voetonderzoek,  gecombineerd met gerichte voorlichting, zelfzorgcontrole en verzorging kunnen ernstige voetproblemen (b.v. slecht genezende wondjes) voorkomen.
Tijdens het jaarlijkse onderzoek bij de podotherapeut wordt het risico op een wond ingeschat. Hierbij wordt uw sims (0,1, 2 of 3) geclassificeerd. Daarnaast wordt uw zorgprofiel ( 1,2,3 of 4) vastgesteld; dit biedt een pakket aan medische pedicure behandelingen die u nodig heeft om wondjes te voorkomen. 

Waaruit bestaat uw behandeling
Diabetici die in profiel 1 vallen behoeven geen verwijzing naar de  podotherapie. De huisarts verwijst u dan direct naar de medisch pedciure die uw voeten verantwoord behandelt. U betaalt zelf uw behandeling. In Zorgprofiel 2 of hoger wordt u door huisarts  wel verwezen naar de podotherapeut. Zij stellen een behandelplan voor u op.   Hierin geeft ze aan welke medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft. Hierin werkt ze samen met medisch pedicure Pondes, die de afgesproken voetzorg (onder contract) uit mag voeren. Deze zorg in profiel 2 en hoger wordt vergoed door de basisverzekering.
Zo ontvangt u  voetzorg op maat die afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Medisch pedicure Pondes is op de hoogte van de jaarlijkse vernieuwde richtlijnen voor de “Diabetische voet”

Vergoeding.

Bij “risicovoeten” als bijvoorbeeld  bij reuma, diabetes, kanker, COPD, hersenlijden ect. waarbij u kans heeft op het ontstaan van een ULCUS (slecht genezend wondje) is er een vergoeding via de basisverzekering.