Voetzorg bij de risicovoet

Heb ik een “risicovoet”?

“Risicovoeten” zijn voeten die kwetsbaar zijn door aandoeningen zoals Dementie, Diabetes, Reuma, Kanker, Parkinson, COPD, hersenaandoeningen, etc. Ook door ouderdom neemt de kwetsbaarheid van voeten toe door verminderde zelfzorg. Deze kwetsbare voeten worden gecategoriseerd onder “risicovoet”. Hierdoor loopt u een hoger risico op voetcomplicaties zoals bijvoorbeeld een ulcus (een slecht genezend wondje).

medisch noodzakelijke voetbehandeling:

Voetproblemen worden vaak veroorzaakt door klachten als stijfheid, standsveranderingen, circulatie- en neurologische problemen. Soms is de schoenkeuze niet aangepast aan de veranderingen die deze voeten doormaken. Voetbehandelingen bij ouderen vereisen speciale aandacht en specifieke vaardigheden om het risico op voetcomplicaties te minimaliseren. Bij “risicovoeten” is er een verhoogde kans op complicaties en wordt er meer nadruk gelegd op preventieve voetzorg. Er wordt gewerkt met veilige, moderne apparatuur volgens de HAM-code.
Medisch pedicure Pondes is gekwalificeerd om “risicovoeten” op een verantwoorde manier te behandelen en heeft verpleegkundige ervaring opgedaan  in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.

Uw Zorgprofiel of risicoprofiel bepaalt uw vergoeding

U heeft een een Zorgprofiel ( Diabeten) of een  Riscicoprofiel  (overige ziektebeelden)  nodig heeft voor het vaststellen van  uw voetzorgpakket. Hieraan wordt een Sims classificatie gekoppeld. Hoe hoger de classificatie hoe meer kans op het ontstaan van voetwondjes, hoe intensiever de voetzorg. U heeft altijd een verwijzing van de huisarts nodig om een profiel te verkrijgen. 

  •  in zorgprofiel/risicoprofiel 1 blijft u onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, specialist of praktijkondersteuner. Uw behandeling wordt soms nog vergoed door de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
  • in zorgprofiel /risicoprofiel 2,3 en 4 wordt u door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut . U komt dan in de Ketenzorg terecht, waarin de podotherapeut samenwerkt met de huisarts/praktijkondersteuner of specialist en medisch pedicure Pondes. Uw medisch noodzakelijke voetzorg wordt dan intensiever begeleid, de communicatielijnen zijn kort zodat zorg op maat direct geleverd kan worden. Medisch pedicure Pondes sluit jaarlijks contracten af met podotherapeuten. De podotherapeut stelt een behandelplan op  die door medisch pedicure Pondes wordt uitgevoerd. Deze medisch noodzakelijke voetzorg wordt volledig vergoed binnen de basisverzekering indien u aan de voorwaarden voldoet.

 

Scholing

Medisch pedicure Pondes volgt jaarlijks scholing met betrekking tot onderliggende ziektebeelden om zorg op maat te kunnen leveren.