Vergoedingen 2024

 • Vergoeding?
  Vergoeding ** voor voetzorg binnen uw basisverzekering is mogelijk. Uw huisarts verwijst u naar de podotherapeut als u binnen een bepaald risicoprofiel valt.  Dit gold al voor mensen met Diabetes, nu ook voor mensen met  ander onderliggend lijden ( als bv Reuma, Parkinson, vaatlijden, neuropathie, COPD, hersenletsel, kanker, ect.) vanaf 2024.  De podotherapeut screent uw voeten,  bepaalt uw zorgpofiel . Valt uw zorgprofiel onder deze basisverzekering dan besteedt zij uw voetzorg ( behandelingen) uit aan de gecontracteerde medisch pedicure. Medisch pedicure Pondes heeft deze contracten voor 2024 opnieuw getekend.

  ( Vergoeding* *: Medische voetzorg , binnen vastgestelde zorgprofielen door de podotherapeut,  wordt geheel vergoed; u betaalt niets in de praktijk voor al uw behandelingen.)

  Door deze prettige manier van samenwerken met de podotherapie/ huisarts /specialist is uw voetzorg in vertrouwde handen. Mocht u meer informatie willen kunt u de praktijk berichten via de contactpagina.

  Vergoeding via de aanvullende verzekering  is niet altijd meer mogelijk, afhankelijk van uw polis.

 • Informeer ALTIJD bij uw eigen verzekeraar naar uw polisvoorwaarden: dit om misverstanden te voorkomen.
 • Medisch Pedicure Pondes is opgenomen in het kwaliteitsregister voor pedicures en heeft AGB codes waardoor vergoedingen met verzekeraars mogelijk zijn.