Vergoedingen 2024

Vergoeding?

Vergoeding via de aanvullende zorgverzekering is soms mogelijk, afhankelijk van uw polis.
Vergoeding uit de basis zorgverzekering:
Cliënten met een onderliggende ziekte zoals Diabetes, Reuma, Kanker, COPD, Dementie, Hart- en Vaatlijden, Neuropathie, Parkinson, etc., kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding via de basisverzekering. Hiervoor is het verkrijgen van een Zorgprofiel (voor Diabeten) of een Risicoprofiel (voor overige ziektebeelden) via de huisarts en podotherapie noodzakelijk. Deze profielen bepalen uw voetzorgpakket en de mate van vergoeding, gekoppeld aan een Sims-classificatie. Hoe hoger de classificatie, des te groter de kans op voetwondjes en des te intensiever de voetzorg. Een verwijzing van de huisarts is altijd vereist om een profiel te verkrijgen.

  • Bij zorgprofiel/risicoprofiel 1 blijft u onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, specialist of praktijkondersteuner. Uw behandeling wordt soms nog vergoed door de aanvullende verzekering. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar.
  • Bij zorgprofiel/risicoprofiel 2, 3 en 4 wordt u door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut. U komt dan in de Ketenzorg terecht, waarbij de podotherapeut samenwerkt met de huisarts/praktijkondersteuner of specialist en medisch pedicure Pondes. Uw medisch noodzakelijke voetzorg wordt dan intensiever begeleid en de communicatielijnen zijn kort, zodat zorg op maat direct geleverd kan worden. Medisch pedicure Pondes sluit jaarlijks contracten af met podotherapeuten. De podotherapeut stelt een behandelplan op dat door medisch pedicure Pondes wordt uitgevoerd. Deze medisch noodzakelijke voetzorg wordt volledig vergoed binnen de basis zorgverzekering, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Informeer ALTIJD bij uw eigen verzekeraar naar de polisvoorwaarden om misverstanden te voorkomen.


Medisch Pedicure Pondes is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures en beschikt over AGB-codes, waardoor vergoedingen met verzekeraars mogelijk zijn.