Voetwrat

Wat is een wrat?
Een wrat is een verdikking op de huid die door een virus wordt veroorzaakt. De gewone wrat is een harde, bloemkoolachtige verhevenheid met van binnen zichtbare donkere puntjes (bloedvaatjes). De meeste wratten verdwijnen vanzelf. Onder de voet wordt dit soms bemoeilijkt omdat het een drukpunt vormt met eeltvorming. De wrat kan dan ook pijn doen. Dan is het goed de wrat te behandelen.

Behandeling.
Nadat de huisarts heeft bevestigd dat het om een voetwrat gaat wordt de wrat bij medisch pedicure Pondes behandeld met de HTC wrattenpen. Met deze coagulatie pen wordt de wrat zeer nauwkeurig en lokaal aangestipt. Soms zijn meerdere behandelingen noodzakelijk.
Vooraf verwijderen we het eelt om de wrat effectief te kunnen bereiken. Is het drukpunt ernstiger, dan verwijst medisch pedicure Pondes door naar de podotherapeut voor een aanvullend zooltje ter ontlasting.